ES PROJECTS

ES PROJECTS

BALMET Group klasterio plėtra užsienio rinkose

Projekto tikslas – didinti BALMET Group klasterio įmonių patrauklumą tarptautinėje rinkoje.

Projekto esmė:

Lietuvos medienos ir metalo gaminių įmonėms sunku integruotis į tarptautines rinkas su nežinomu prekės ženklu, mažos ir vidutinės įmonės dėl gamybos pajėgumų stokos nepajėgia vykdyti stambių užsakymų, todėl negali pritraukti stambių prekių ir paslaugų pirkėjų, įmonės, veikdamos individualiai, yra nepajėgios optimizuoti visų produktų kūrimo ciklo grandžių, kai prekių gamybai yra reikalingos skirtingų sričių dedamosios (plastmasė, mediena, metalas, guma ir kt.), todėl nėra sukuriami didelės pridėtinės vertės produktai. Siekiant spręsti minėtas problemas ir norint pašalinti pagrindines medienos ir metalo gaminių sektoriaus įmonių konkurencingumą ribojančias priežastis bei palengvinti įsiliejimą į dideles užsienio rinkas, BALMET Group klasteris planuoja vykdyti jam priklausančių įmonių sinergija paremtas veiklas, nukreiptas į naujų eksporto rinkų, tarptautinių tinklų paiešką, produkcijos ir atskirų produktų pritaikymą užsienio rinkoms, naujų klientų užsienio rinkose paiešką ir kt. BALMET Group klasteryje persipina medienos ir metalo sektorių įmonės, galinčios savo pačių pagamintą lietuviškos kilmės produkciją integruoti į tokių gaminių kaip mediniai baldai su metalo konstrukcijomis, įranga medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų gamybos pramonei ir pan. pridėtinės vertės kūrimo grandines.

Laukiami rezultatai:

Tikimasi, kad inicijuojamas projektas padės spręsti BALMET Group klasterio įmonių tarptautiškumo problemas, užtikrins efektyvų medienos ir metalo gaminių įmonių dalyvavimą kiek galima pilnesnėje produkcijos vertės kūrimo grandinėje ar jos svarbiausiuose etapuose, padės populiarinti lietuviškus prekės ženklus užsienio rinkose, skatins klasterio įmonių eksporto didėjimą. Projektui būtina ES parama, nes finansavimas leis projektą įgyvendinti kompleksiškai ir platesniu mastu. Be ES paramos projektas būtų vykdomas mažesne apimtimi, kas neleistų pasiekti užsibrėžtų tikslų ir rezultatų per numatytą laikotarpį.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 Verslo klasteris LT.

Projekto numeris – 03.2.1-LVPA-K-807-02-0013

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 – 2021 metai

Projekto vertė – 440.997,04 Eur

Projekto paramos dydis – 284.697,14 Eur

ES-zenklas-300x190